IMG_9638

媽媽小妹和我們家一起在凱撒飯店合影,預計今天還有家人會再來會合,上午我們就在飯店活動。

IMG_9651

---------

凱撒飯店的早餐,我很喜歡! 比昨晚的BBQ舒服多了...

IMG_9667

 

IMG_9665

 

IMG_9670

 

IMG_9669

 

IMG_9671

 

IMG_9664

 

------------

吃完早餐我們就到地下室遊樂區玩...

IMG_9654

 

IMG_9639

 

我們還做了凱撒飯店的手作活動... 我們畫了魚....

IMG_9635

 

IMG_9631

 

IMG_9637

 

IMG_9629

 

IMG_9627

 

IMG_9646

 

 IMG_9647

全站熱搜

Yoco Chen 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()